• Vijaya Dashami Baba Mahasamadi Day Celebrations

  SRI SAI BABA MAHASAMADHI DAY (VIJAYA DASHAMI) Celebrations - 09/28/17 - 09/30/17

  Day -1 (Thursday - 28th September 2017)


  Morning Program:

  9:30am ~ Kakada Aarathi
  10:00am ~ 3-day Sathcharitra Parayanam starts
  11:00am ~ Baba & Dattatreya Rudhrabhishekam
  12:00pm ~ Madhyahna Aarathi & Continue Sathcharitra Parayanam

  Evening Program:

  6:00pm ~ Dhoop Aarathi
  6:30pm ~ Vishnu Sahasranama Parayanam & Continue Sathcharitra Parayanam
  8:30pm ~ Shej Aarathi

  Day - 2 (Friday - 29th September 2017)

  Morning Program:

  9:30am ~ Kakada Aarathi
  10:00am ~ Sathcharitra Parayanam continuation
  11:00am ~ Baba Abhishekam
  12:00pm ~ Madhyahna Aarathi

  Evening Program:

  6:00pm ~ Dhoop Aarathi
  6:30pm ~ Vishnu Sahasranama Parayanam & Continue Sathcharitra Parayanam
  8:30pm ~ Shej Aarathi


  Day - 3 (Saturday - 30th September 2017)

  Morning Program:

  9:00am ~ Kakada Aarathi
  9:30am ~ Sathcharitra Parayanam continuation, Ganapathi Pooja, Maha Sankalpa, Punyahavachanam & Kalasa Avahanam
  10:30am ~ Baba (Main Deity) Abhishekam & Special Alankaram & Vishnu Sahasranama Parayanam
  12:00pm ~ Madhyahna Aarathi & Maha Prasadam
  1:00pm - 6.00pm ~ Satsang & Cultural Programs

  Evening Program:

  6:00pm ~ Dhoop Aarathi
  6:30pm ~ Pallaki Seva
  7:30pm ~ Annakooda Utsavam, Satsang
  8:30pm ~ Shej Aarathi